Всяко поколение открива миналото по начина, по който му го предава предишното, затова нашето желание е да помогнем срещу загубата на историческа памет. Пътувайки в непознатото Възраждане нека тръгнем по следите на някогашните кервани, кръстосвали България за да пренасят най-доброто, създавано по тези земи. От древни времена проходите Хаинбоаз и Шипка свързват Трявна, Дряново, Севлиево и Габрово. Първа по пътя е Трявна, за която се говори, че е била част от близките земи на столицата Търновград, но добила своята слава заради дърворезбованите си църкви, къщи и икони. Следва Дряново с високите зидове, изградени от майстори-строители. Тук е родното място на Уста Колю Фичето, най-прочутия майстор, чийто строежи още могат да се видят и оценят. През равнината, покрай плодородните земи, напоявани от река Росица, е разположено Севлиево, житницата на района, с работливи и достойни хора, които живеят заедно с мисълта за общото. По пътя за Шипка се преминава през Габрово, градът на пътуващите търговци, известните техничари и ковачи на чаркове, пушки и ножове. Габровци отдавна са познати с пестеливостта си, но не скъпят имането си за учение и изграждат първото светско новобългарско училище.
И четирите селища са много различни, но това, което ги обединява е Планината, реките, извиращи от нея, общата съдба през вековете, общите родове и интереси. Възраждането е онова духовно време, когато неизвестните хора и непознатите земи стават прочути, светът преоткрива българите, а заедно с тях и местните балканджии - пътуващи търговци, умели занаятчии, изкусни резбари и иконописци, известни строители и упорити земеделци

                                  www.cultour.gb.government.bg

  Севлиево Дряново
 
Габрово
Трявна

Проектът се изпълнява от Областна администрация Габрово

 5300 гр. Габрово, пл. Възраждане 5
 тел.: (+359) 66 800 200
 www.gb.government.bg